Výtahy

Modernizace výtahů

Modernizace výtahů je v současné době nejoptimálnějším řešením problémů dosluhujících výtahových zařízení hlavně v panelových domech, ale i v jiných objektech. Za příznivé ceny, bez náročných stavebních úprav a v krátkých časových termínech je uvedeno stávající výtahové zařízení do takového technického stavu, který zaručí jeho další dlouholetý bezpečný provoz, maximální spolehlivost, nenáročný servis a údržbu. V neposlední řadě se zvýší také kultura bydlení, ke které výtahové zařízení nesporně patří.

Modernizace je provedena v jakémkoliv rozsahu, vždy v závislosti na aktuálním technickém stavu, požadavcích provozovatele a také na jeho finančních možnostech.

Provádíme:

  • Návrhy a projekci výtahů dle zadání.
  • Dodávky a montáže výtahů všech typů a provedení – osobní a nákladní výtahy, lanové trakční výtahy se strojovnou nebo bez strojovny, bubnové výtahy, hydraulické výtahy.
  • Dodávky a montáže výtahů do všech typů objektů – bytové domy, rodinné domy, veřejné budovy, průmyslové objekty, hotely, nemocnice.
  • Rekonstrukce a modernizace výtahů, generální opravy, odstranění provozních rizik vyskytujících se na výtazích.
  • Kompletní servis výtahů všech typů a provedení – revize (odborné prohlídky a zkoušky, inspekční prohlídky), nepřetržitý servis 24 hodin denně každý den v týdnu.

Dále nabízíme:

  • Poradenství.
  • Školení řidičů a dozorců výtahů.
  • Vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby. 

Víte o výtazích, že...

Výtah, který má 9 pater a 3 byty na patře, v průměru vykoná za 10 let 600.000 jízd. (160 denně)

Staré výtahy jezdily rychlostí 50, nebo 70 cm za sekundu, nové výtahy jezdí v průměru 1 metr za sekundu. (3,6 km/h)

Výtah vykoná většinu jízd z přízemí a jede do vyšších podlaží, ale skoro vždy sjíždí až do nejnižší stanice. Do nižších pater lidi často výšlapou po schodech. U 9 patrového výtahu se průměrná jízda pohybuje kolem 6 patra. Výtah ač je pořád u vás doma ujede za 20 let cca 19.600 km!

Běžný výtah pro dopravu osob by měl mít každých 14 dní provozní prohlídku, každé 3 měsíce odbornou prohlídku, každé 3 roky odbornou zkoušku, každých 6 let inspekční prohlídku.

První zmínka o výtahu je v díle římského architekta Vitruvia, který zmiňuje Archimeda a jeho výtah v roce 236 před Kristem.  (zdroj Wiki)

Nejrychlejší výtah jede rychlostí 74 km/h. (Shanghai Tower, výtah od Mitsubishi Electronic Corporation )

Společnost TKE ( Thyssenkrupp Elevator )  vymyslel pro budovy do 500 metrů s nosností do 2000kg a rychlostí 10m/s vytah který má dvě trvale spojené kabiny z důvodu větší přepravní kapacity. (Double Deck)

Jsou to magnetické snímače, které zajišťují správné počítání a zastavování v patrech. Snímače jsou spínané magnety kterých může být v jednom patře až 10 kusů a snímač polohy sepne a rozepne 4x v každém patře. Během jedné jízdy do 10 patra provede těchto cyklu 40.  Proto denně tento snímač provede cca 6.400 cyklu.  
 (2,3 mil. cyklů za rok)

8 z 10 zavad je způsobená neodbornou obsluhou výtahu, která ve většině případů výtah poškodí při transportu nákladu nebo hrubým zacházením.

Některé typy nových výtahů používají bezpřevodové motory. To znamená že dříve měl výtahový stroj motor který měl například 1400 ot/min a převodovka převáděla otáčky na trakční kolo. Dnes je jenom motor bez převodovky, který má například 35 ot/min. Proto jsou nové výtahy také tišší díky tomu že odpadají vysokootáčkové vibrace.