Servis výtahů

Kompletní servis výtahů

Firma VYTSERVIS vznikla v roce 1991 jako jedna z prvních ryze českých soukromých firem, zabývajících se kompletními službami v oblasti výtahové techniky.

Provádíme všechny služby v rámci kompletního servisu, projekce, dodávek, montáží, rekonstrukcí a modernizací výtahů všech typů a provedení, zvedacích plošin a plošin pro imobilní osoby. V současné době zajišťujeme kompletní servis bezmála jednoho tisíce výtahů v oblasti Jablonce n/N, Liberce, Semil, Turnova, Mladé Boleslavi, Prahy, Jilemnice, Lomnice n/P, Vrchlabí a dalších míst.

Provádíme servis výtahů:

  • všech typů a provedení – revize (odborné prohlídky a zkoušky, inspekční prohlídky), nepřetržitý servis 24 hodin denně každý den v týdnu.
  • všech typů a provedení – osobní a nákladní výtahy, lanové trakční výtahy se strojovnou nebo bez strojovny, bubnové výtahy, hydraulické výtahy.
  • ve všech typech objektů – bytové domy, rodinné domy, veřejné budovy, průmyslové objekty, hotely, nemocnice.
  • rekonstrukce a modernizace výtahů, střední i generální opravy, odstranění provozních rizik vyskytujících se na výtazích.
  • dle přání zákazníka, například výměnou nosných lan s trakčním kotoučem, výměnou nového rozvaděče výtahu s příslušnými komponenty, nebo nového kompletu kabinových dveří.  
  • v rozsahu, který je předem domluvený a odsouhlasený zákazníkem.

Dále nabízíme:

  • Poradenství v rozsahu servisních úkonů a postupů při opravách
  • Školení obsluhy a dozorců výtahů. 
  • Asistenci při různých zvláštních situacích. Například stěhovaní nadměrných nákladů atd.
  • Součinnost s ostatními firmami například montáž kamerových systemu v objektu, výměnou hasících přístrojů,  atd.

Servis výtahů je zajištěn nepřetržitě každý den. Doba nástupu na opravu je dohodnuta a stanovena v příslušné smlouvě na servis, v závislosti na požadavcích zákazníka, vzdálenosti od servisního střediska apod.

 

Hlášení poruch či jiných skutečností souvisejících s provozem výtahového zařízení se uskutečňuje buď do servisního střediska na bezplatnou zelenou linku, nebo kdykoliv přímo na mobilní telefon servisního technika, jehož číslo je vždy uvedeno na příslušném výtahovém zařízení a v servisní smlouvě.

Servis je zajišťován v plném rozsahu, což představuje kompletní plnění – odborné prohlídky a zkoušky, odstraňování zjištěných závad, pravidelnou preventivní údržbu, mazání dle mazacího plánu a dle požadavku i činnost dozorce výtahu.

Platby za servis je možné uskutečňovat dvojím způsobem, a to buď formou měsíční paušální částky, nebo jednotlivými platbami za konkrétní provedené činnosti a práce. Příplatky za práce prováděné mimo pracovní dobu, ve dnech pracovního volna a klidu a o svátcích nejsou účtovány.

Doprava v okruhu 50ti kilometrů od servisního střediska není účtována.

Víte, že...

Výtah, který má 9 pater a 3 byty na patře, v průměru vykoná za 10 let 600.000 jízd. (160 denně)

Staré výtahy jezdily rychlostí 50, nebo 70 cm za sekundu, nové výtahy jezdí v průměru 1 metr za sekundu. (3,6 km/h)

Výtah vykoná většinu jízd z přízemí a jede do vyšších podlaží, ale skoro vždy sjíždí až do nejnižší stanice. Do nižších pater lidi často výšlapou po schodech. U 9 patrového výtahu se průměrná jízda pohybuje kolem 6 patra. Výtah ač je pořád u vás doma ujede za 20 let cca 19.600 km!

Běžný výtah pro dopravu osob by měl mít každých 14 dní provozní prohlídku, každé 3 měsíce odbornou prohlídku, každé 3 roky odbornou zkoušku, každých 6 let inspekční prohlídku.

První zmínka o výtahu je v díle římského architekta Vitruvia, který zmiňuje Archimeda a jeho výtah v roce 236 před Kristem.  (zdroj Wiki)

Nejrychlejší výtah jede rychlostí 74 km/h. (Shanghai Tower, výtah od Mitsubishi Electronic Corporation )

Společnost TKE ( Thyssenkrupp Elevator )  vymyslel pro budovy do 500 metrů s nosností do 2000kg a rychlostí 10m/s vytah který má dvě trvale spojené kabiny z důvodu větší přepravní kapacity. (Double Deck)

Jsou to magnetické snímače, které zajišťují správné počítání a zastavování v patrech. Snímače jsou spínané magnety kterých může být v jednom patře až 10 kusů a snímač polohy sepne a rozepne 4x v každém patře. Během jedné jízdy do 10 patra provede těchto cyklu 40.  Proto denně tento snímač provede cca 6.400 cyklu.  
 (2,3 mil. cyklů za rok)

8 z 10 zavad je způsobená neodbornou obsluhou výtahu, která ve většině případů výtah poškodí při transportu nákladu nebo hrubým zacházením.

Některé typy nových výtahů používají bezpřevodové motory. To znamená že dříve měl výtahový stroj motor který měl například 1400 ot/min a převodovka převáděla otáčky na trakční kolo. Dnes je jenom motor bez převodovky, který má například 35 ot/min. Proto jsou nové výtahy také tišší díky tomu že odpadají vysokootáčkové vibrace.