Víte, že...

Páternoster, jinak správně oběžný výtah, je pro mnohé dopravní prostředek, který využívají denně a naopak někteří se ho bojí a nikdy by do něj nenastoupili. Páternoster je nejefektivnější dopravní prostředek například v administrativních budovách, kde lze najednou obsloužit každého pasažéra z jakýchkoliv pater oběma směry. Páternoster je určen pro přepravu zdravotně způsobilých osob, nikoliv nákladů, kočárků apod.

Páternoster je pro mnohé nepochopené zařízení a obávají se, že když z něj nestihnou vystoupit, tak se kabina nahoře nebo dole s nimi otočí vzhůru nohama.Ale není důvod k panice. Kabiny sice zmizí nad a pod krajními stanicemi, ale postačí jen v klidu stát a kabiny se ve stejné poloze bokem přesunou a pokračují v jízdě opačným směrem.

Páternoster je složen z několika kabin, které jsou ukotveny k nosným řetězům poháněným strojem nad šachtou. Celé zařízení je jištěno mnoha bezpečnostními prvky, jako jsou bezpečnostní spínače na stroji, v prostoru kladek, na nástupištích, a dále jsou na každé kabině bezpečnostní sklopné desky. Proto není důvod se páternosteru bát.


Proč název právě "páternoster" ? Pravděpodobně se jedná o podobnost s růžencem, který se používá při modlitbě Otčenáš, latinsky "Pater noster". Růženec jsou korálky zavěšené na řetízku a připomínají princip zavěšení kabin oběžného výtahu.

Výtah, který má 9 pater a 3 byty na patře, v průměru vykoná za 10 let 600.000 jízd. (160 denně)

Staré výtahy jezdily rychlostí 50, nebo 70 cm za sekundu, nové výtahy jezdí v průměru 1 metr za sekundu. (3,6 km/h)

Výtah vykoná většinu jízd z přízemí a jede do vyšších podlaží, ale skoro vždy sjíždí až do nejnižší stanice. Do nižších pater lidi často výšlapou po schodech. U 9 patrového výtahu se průměrná jízda pohybuje kolem 6 patra. Výtah ač je pořád u vás doma ujede za 20 let cca 19.600 km!

Běžný výtah pro dopravu osob by měl mít každých 14 dní provozní prohlídku, každé 3 měsíce odbornou prohlídku, každé 3 roky odbornou zkoušku, každých 6 let inspekční prohlídku.

První zmínka o výtahu je v díle římského architekta Vitruvia, který zmiňuje Archimeda a jeho výtah v roce 236 před Kristem.  (zdroj Wiki)

Nejrychlejší výtah jede rychlostí 74 km/h. (Shanghai Tower, výtah od Mitsubishi Electronic Corporation )

Společnost TKE ( Thyssenkrupp Elevator )  vymyslel pro budovy do 500 metrů s nosností do 2000kg a rychlostí 10m/s vytah který má dvě trvale spojené kabiny z důvodu větší přepravní kapacity. (Double Deck)

Jsou to magnetické snímače, které zajišťují správné počítání a zastavování v patrech. Snímače jsou spínané magnety kterých může být v jednom patře až 10 kusů a snímač polohy sepne a rozepne 4x v každém patře. Během jedné jízdy do 10 patra provede těchto cyklu 40.  Proto denně tento snímač provede cca 6.400 cyklu.  
 (2,3 mil. cyklů za rok)

8 z 10 zavad je způsobená neodbornou obsluhou výtahu, která ve většině případů výtah poškodí při transportu nákladu nebo hrubým zacházením.

Některé typy nových výtahů používají bezpřevodové motory. To znamená že dříve měl výtahový stroj motor který měl například 1400 ot/min a převodovka převáděla otáčky na trakční kolo. Dnes je jenom motor bez převodovky, který má například 35 ot/min. Proto jsou nové výtahy také tišší díky tomu že odpadají vysokootáčkové vibrace.