Kompletní servis výtahů

Servis výtahů je zajištěn nepřetržitě každý den. Doba nástupu na opravu je dohodnuta a stanovena v příslušné smlouvě na servis, v závislosti na požadavcích zákazníka, vzdálenosti od servisního střediska apod.

Hlášení poruch či jiných skutečností souvisejících s provozem výtahového zařízení se uskutečňuje buď do servisního střediska na bezplatnou zelenou linku, nebo kdykoliv přímo na mobilní telefon servisního technika, jehož číslo je vždy uvedeno na příslušném výtahovém zařízení a v servisní smlouvě.

Servis je zajišťován v plném rozsahu, což představuje kompletní plnění – odborné prohlídky a zkoušky, odstraňování zjištěných závad, pravidelnou preventivní údržbu, mazání dle mazacího plánu a dle požadavku i činnost dozorce výtahu.

Platby za servis je možné uskutečňovat dvojím způsobem, a to buď formou měsíční paušální částky, nebo jednotlivými platbami za konkrétní provedené činnosti a práce. Příplatky za práce prováděné mimo pracovní dobu, ve dnech pracovního volna a klidu a o svátcích nejsou účtovány.

Doprava v okruhu 50ti kilometrů od servisního střediska není účtována.