Modernizace

Modernizace výtahů je v současné době nejoptimálnějším řešením problémů dosluhujících výtahových zařízení hlavně v panelových domech, ale i v jiných objektech. Za příznivé ceny, bez náročných stavebních úprav a v krátkých časových termínech je uvedeno stávající výtahové zařízení do takového technického stavu, který zaručí jeho další dlouholetý bezpečný provoz, maximální spolehlivost, nenáročný servis a údržbu. V neposlední řadě se zvýší také kultura bydlení, ke které výtahové zařízení nesporně patří.

Modernizace je provedena v jakémkoliv rozsahu, vždy v závislosti na aktuálním technickém stavu, požadavcích provozovatele a také na jeho finančních možnostech.

Seznam referencí

Postup při modernizaci


  1. přijedeme k Vám a provedeme odborné posouzení technického stavu výtahu, které je pro další kroky nezbytné
  2. navrhneme rozsah a způsob modernizace v závislosti na technickém stavu, požadavcích a možnostech provozovatele
  3. vypracujeme a předložíme písemnou nabídku, obsahující přesný popis jednotlivých prací, dodaných zařízení, cenové náklady, časový harmonogram a platební podmínky
  4. na základě předchozích kroků Vám předložíme nabídku v několika variantách – za posouzení výtahu a zpracování nabídek nepožadujeme žádné finanční úhrady
  5. při samotné realizaci nepožadujeme od provozovatele žádnou výpomoc, kromě zajištění prostoru pro uskladnění materiálu a nářadí a přístupu k výtahovému zařízení
  6. na veškeré námi provedené práce a dodaná zařízení Vám vždy rádi poskytneme odpovídající záruku

Pokud máte zájem o modernizaci, neváhejte nás kontaktovat